شنبه, 07 مرداد 1396 ساعت 14:24

تابلو کنترل نقطه جوش و درزجوش

b-gallery-controller-sch-600-400

تابلو نقطه جوش و درزجوش قابل نصب برروی انواع دستگاه درزجوش و نقطه جوش شلاتر بدون تغییر در سیمکشی دستگاه با حفظ تمام آپشنهای دستگاه شلاتر.

منتشرشده در سیستمهای کنترل