شنبه, 03 بهمن 1394 ساعت 11:42

تابلوهای میکرو کنترلی

b-gallery-controller-n-600-400

تابلوهای میکرو کنترلی رایانا:

این تابلو ها قابلیت نصب بر روی انواع درزجوش و نقطه جوش را دارد و با استفاده از میکروکنترولر، علاوه بر کنترل عملکرد دستگاه امکان جوش یکنواخت را فراهم می نماید. از دیگر قابلیتهای آنها تغییر شدت جریان جوش هنگام کار ، بدون وارد شدن به قسمت تنظیمات و ارائه آمار تولید میباشد. ضمنا جهت تولید قطعات خاص ، امکان ساخت تابلو بر اساس سفارش مشتری وجود دارد.

منتشرشده در سیستمهای کنترل